وی که از طریق پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خویش با موسسه آشنا شده در خصوص نحوه همکاری خود با موسسه خیریه 

پیوند گل نرگس گفت: از بدو تاسیس همراه و همگام با موسسه بوده ام اما به لطف خداوند در ۶ماه گذشته حضور پر رنگ تری داشته ام.

ایشان که تمایلی به ذکر نامشان نداشتند، با اشاره به اهمیت آموزش افراد نیازمند برای کسب در آمد و استقلال مالی، گفتند: آموزش و انتقال مهارت آن چیزیست که قلبا به آن معتقد هستم.

وی افزود: یادگیری یک مهارت و حمایت های بعدی باعث می شود توانایی کسب درامد و مهم تر از آن اموزش به افراد نیازمند بعدی محقق گردد و این امربه صورت زنجیر وار و همیشگی ادامه خواهد داشت.

به گفته ایشان اصرار بر حمایت های آموزشی و انتقال تجارب مهارتی همواره در اولویت قرار دارد تا عزیزان حمایت شونده در آینده نزدیک به حامیان بزرگ تبدیل گردند.

ایشان در ادامه تاکید کرد: لطف و رحمت خداوند برای هر کسی به نوعی در زندگی متبلور می شود و من نیز سپاسگزار مهربانی پروردگار خود هستم که آرامش درونی  خود و خانواده ام را از این طریق میسر گردانیده است.

این حامی بزرگوار در نهایت با تاکید بر آنکه،  کار خیر ، گره گشایی، دست گیری و مهربانی، غایت و نهایت بندگی و انسانیت یک فرد هست ، افزود:

تنها پیشنهادم به همه عزیرانم این است :

راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست

 آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست

 هر گَه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

 در کارِ خیر حاجتِ هیچ استخاره نیست