هم زمان با تاسوعا و عاشورا ی حسینی نذورات حامیان محترم موسسه خیریه گل نرگس، به دست کم برخورداران رسید.

امسال نیزبه یاری خدا و با مساعدت خیرین و حامیان محترم موسسه خیریه گل نرگس، بسته های حمایتی شامل اقلام ضروری نیازمندان میان آنان، توزیع شد.