با کمک و همیاری شما نیکوکاران گرامی سومین مرحله اهدای گوشی تلفن همراه هوشمند، به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش موسسه خیریه پیوند گل نرگس به انجام رسید.