گفت و گو با مهندس مریم معین در خصوص کوچینگ و فواید آن

سرکار خانم مهندس معین در ابتدای گفت و گو به تعریف کوچینگ پرداخت و گفت: کوچینگ حرفه ای یاری رسان در کنار روان شناسی و مشاوره است که نیاز افراد برای طی مسیرهای از پیش هدف گذاری شده را برآورده می کند.

وی افزود: کوچینگ موانع و مشکلات دسترسی به اهداف را شناسایی می کند و سپس با ارایه پیشنهادها و اقدام های  مطلوب ما را به سمت رضایت و خشنودی سوق می دهد.

به گفته وی با کمک کوچینگ برنامه ها عملی می شوند و ما با برداشتن قدم های محکم، متعهدانه  در مسیر تثبیت عادت ها ی جدید می مانیم .

سرکار خانم مهندس معین در ادامه به خصوصیات و ویژگی های یک کوچ موفق اشاره کرد و گفت: یک کوچ حرفه ای باید با کمک همدلی ، حفظ اسرار مراجعه کننده، عدم قضاوت و پیش داوری و همچنین اعتماد کامل به توانمندی های فرد مراجعه کننده،  فضایی امن برای او ایجاد کند و ضمن گوش دادن فعال و دقیق به وی با پرسیدن سوال های جامع و هدایت کننده او را به سمت موفقیت سوق دهد.