نشستی در بستر فضای مجازی و باحضور سرکار خانم جوهری مهندس و مدرس خانواده،  در خصوص شکرگزاری ، برگزار شد.

سرکار خانم جوهری در ابتدای سخنان خود به اهمیت شناخت داشته های فردی و نعمت های خداوند در زندگی اشاره و تأکید کرد: باید ذهنمان را برای دیدن نعمت هایی مانند سلامتی، وجود عزیزان، محل زندگی، غذا، استعدادهای ذاتی، شغل و...آموزش دهیم.

وی در ادامه به اثرات و پیامد های شکرگزاری در زندگی انسان اشاره کرد وگفت: اولین تأثیر شکرگزاری در زندگی انسان ایجاد حس آرامش، رضایت و خوشحالی است.

خانم جوهری در ادامه از ارایه بازخورد های مثبت به عزیزان و قدردانی از آنان، به عنوان دومین پیامد شکرگزاری یاد کردو افزود: شکر گزاری باعث تقویت و گرمی روابط فرد و اطرافیانش می شود.

وی تطبیق پذیری و سازگاری با شرایط را دیگرثمره ی شکرگزاری دانست و تأکید کرد:‌این امر باعث می شود به بهتربن وجه ممکن از داشته هایمان استفاده کنیم.

به گفته خانم جوهری زمانی که قدر نعمت های خود را می دانیم کمال طلبی منفی را کنار گذاشته و با توجه به شرایط موجود بهترین اقدام های لازم را انجام می دهیم.

مثبت اندیشی در شرایط بحرانی و همچنین خویشتن دوستی از دیگر نتایج مثبت شکرگزاری بود که خانم جوهری به آن اشاره کرد و در پایان افزود: شکرگزاری منجر به تغییر نگرش افراد به زندگی شده و یک زندگی پراز آرامش و رضایت را به ارمغان خواهد آورد.