به همت موسسه خیریه پیوند گل نرگس ، سلسله گفت و گوهایی در خصوص انتخاب همسر در بستر فضای مجازی، برگزار شد.

این گفت و گو ها با حضور دکتر اعظم حیدری مشاور و روانشناس به منظور ارتقای سطح دانش و فرهنگ مددجویان گرامی و بانوان عزیز، انجام شد.

دکتر حیدری در ابتدای این گفت و گو،  با اشاره به این مساله که باور ها و اعتقادات عمیق فرد ، برانگیزاننده ی رفتارها ی وی خواهد بود ، برلزوم از بین بردن باور های غلط و مخرب تاکید کرد.

وی در ادامه به پانزده باور مخرب در زمینه انتخاب همسر اشاره کرد و گفت: افراد باید سعی کنند این باورهای مخرب را با باورهای شایسته و درست جایگزین کنند تا نتیجه بهتری بگیرند.

دکتر حیدری این باور ها را مطابق با فرهنگ اسلامی ایرانی عنوان کرد و با اشاره به اولین باور گفت: این مساله که « زن و شوهر باید بهترین دوست یکدیگر باشند» اشتباه است چرا که اگر نبودند هم می توان آن ازدواج را موفق دانست.

دومین باوری که دکتر حیدری به آن اشاره کرد عبارت بود ازاین  که «عشق رمانتیک همیشه منجر به ازدواج خوب میشود» که به گفته ایشان این باور نیز اشتباه بوده و دو طرف رابطه باید سعی کنند عشق را به دوست داشتن و صمیمیت تبدیل کنند.

وی در ادامه به سومین باور اشتباه اشاره کرد و گفت:«اگر در طی مسیر ازدواج احساس گناه کردید نزد همسر خود اعتراف نکنید» چرا که هدف حفظ ازدواج بوده و این اعتراف بسیار آسیب زا خواهد بود.

«زن و شوهر باید هر کاری را باهم انجام دهند». این چهارمین باوری بود که دکتر رحیمی به آن اشاره کرد و افزود: این باور نادرست بوده و ۲۵ درصد فضای شخصی برای هر فرد لازم است.

وی در ادامه به تشریح پنجمین باور نادرست در زمینه انتخاب همسرپرداخت و گفت: بر خلاف باورهمگان برای حفظ یک ازدواج نباید خیلی تلاش کنیم و باید در حد معقول انرژی بگذاریم.

ششمین باور نادرست به گفته ایشان آن است که «ازدواج موفق مستلزم اعتماد کامل است» در حالی که شاید به هیچ کس نتوانیم کاملا اعتماد کنیم.

دکترحیدری در ادامه افزود: «بعضی افراد خانه را مکان امنی برای تخلیه خشم می دانند» که این هفتمین باور نادرست بحث ما بوده و افراد باید سعی کنند این مشکل را با کسب مهارت های حل مساله و کنترل خشم بر طرف کنند.

به گفته ایشان هشتمین باور نادرست آن است که «همسران خوب باید مایه خوشحالی هم باشند» در حالی که ماباید خودمان دلایلی برای خوشحالی خود داشته باشیم.

این مشاور خانواده در خصوص نهمین باور اشتباه، گفت: این که «ازدواج یک شراکت برابر است »، تصوری اشتباه بوده و این بدان معنی نیست که همه ی امور باید به صورت مساوی تقسیم شود بلکه بهتر است افراد با توجه به تفاوت ها ی فردی تقسیم کار کنند.

وی ادامه داد:‌ بچه دار شدن زندگی را اصلاح نمی کند و این باور که «با آمدن فرزند مشکلات بین زوجین برطرف خواهد شد» دهمین باور نادرست درفرهنگ ما میباشد.

یازدهمین باور نادرست به گفته ایشان آن است که «عاشقان واقعی به طور خود کار باید احساس طرف مقابل را درک کنند» در حالی که همه باید راه های ابراز احساسات را یاد بگیریم.

دکتر حیدری در ادامه به دوازدهمین باور نادرست اشاره کرد و گفت : بر خلاف باورگروهی از جامعه ازدواج نا موفق بهتر از طلاق نیست و فرد را با مشکلات پیچیده ای روبرو می کند.

سیزدهمین باور نادرستی که مشاور محترم موسسه خیریه پیوند گل نرگس به آن اشاره کرد، آن بود که «مشکلات ما نباید جایی درز پیدا کند و خودمان آن ها را حل می کنیم» در صورتی که باید برای حل مشکلات از متخصصان  بی طرف کمک بگیریم .

وی ادامه داد:«عشقی را که سرد شده دوباره می شود گرم کرد» باور نادرست دیگری است که گاه گریبان عزیزان را می گیرد و و افزود:علاقه و عشقی که به صورت یکطرفه سرد شده ،  در بیشتر مواقع منجر به شکست ازدواج می شود.

وی درانتها به پانزدهمین و آخرین باور اشتباه رایج در جامعه اشاره کرد و گفت: عشق مرده ای که از طرف دو سمت رابطه از دست رفته، قابل برگشت نیست.

دکتررحیمی، افزود: در این مواقع خانواده دچار طلاق عاطفی و ازدواج دچار ور شکستگی می شود.

وی در پایان توصیه کرد:اگر قرار است وارد یک مشارکت صمیمانه و یک ازدواج پایدار و موفق شوید، باور های درست را جایگزین باور های اشتباه کنید و اززندگی در کنار همسر مناسب خود لذت ببرید.