کارگاه آموزشی توانمند سازی زنان کار آفرین با حضور نماینده پارلمانی ریاست جمهوری و مسئولین سازمان های مردم نهاد، مسئولین دولتی، ریاست و کارکنان بیمارستان محب مهر و کارکنان و همراهان مجموعه پیوند گل نرگس، برگزار شد.

در این مراسم خانم ها کارول هنلن از استرالیا، سهیلا سلجوقیان و نورایی مدیر اجرایی البرز به سخنرانی پرداختند.

شایان ذکر است، این مراسم در سالن آمفی تئاتر بیمارستان محب مهر در تهران، برگزار شد.