سبد حمايتی تیرماه توزیع شد.

به همت شما حاميان گرامي سبد حمايتی تیرماه، شامل اقلام برنج، روغن، چاي، رب، مرغ و گوشت و ويتامين سي در سبد حمايتي قرار گرفت و برای مددجويان و بيماران عزیز، ارسال شد.