اولین نشست تخصصی اجلاس جهانی بشر دوستی، ۲۳ و۲۴ ماه می سال 2016، در کشور ترکیه برگزار شد.
این نشست در محل ستاد بحران منطقه ۷ با حضور گروهی از سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه زنان و کودکان، حقوق بشر ، امداد و نجات، و…تشکیل شد.

در این اجلاس که با حضور سرکار خانم پروین خداداد بهمن، به نمایندگی از مؤسسه خیریه پیوند گل نرگس برگزار شد مباحثی با رویکرد انسان محور شامل کرامت انسانی ، امنیت ، انعطاف پذیری ، مشارکت و همکاری و همچنین امور مالی مورد بحث قرار گرفت .