در شب بیست و یکم ماه ماه مبارک رمضان 70 نفر از خیرین محترم با مبلغ چهارده میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار تومان اقلامی را به همراه غذای گرم برای 75 خانواده محترم مددجوی موسسه خیریه پیوند گل نرگس اهدا کردند .