نشستی با حضور آقایان حسینی و مقدسی از سازمان زندان های کرج وخانم ها محمدی و نورایی از موسسه پیوند گل نرگس، برگزار شد.
این نشست در راستای قدردانی از همکاری موسسه گل نرگس با سازمان زندان ها در خصوص آزادسازی زندانیان، برگزار شد.
شایان ذکر است در نیمه ماه مبارک رمضان موسسه پیوند گل نرگس با یاری حامیان نیکو کار خود مبلغی را برای آزادی چندین زندانی پرداخت کرد.