گفت و گویی در خصوص ایجاد رابطه مناسب با دیگران با حضورسرکار خانم دکترفاطمه علیزادگانی ازروانشناسان و همیاران گرامی موسسه پیوند گل نرگس در بستر فضای مجازی برگزار شد.

خانم دکترفاطمه علیزادگانی در ابتدای گفت و گو در پاسخ به این پرسش که چرا روابط کنونی افراد بی دوام شده و از ثبات کافی برخوردار نیست، گفت: داشتن اهداف همسو در پایداری یک رابطه بسیار دارای اهمیت می باشد که متاسفانه امروزه افراد به اهداف خود و فرد شریک دررابطه واقف نیستند و همین عدم وجود اهداف مشترک منجر به شکست روابط می شود.

وی در ادامه نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس افراد را دلیل دیگری برای شکست روابط دانست وافزود: تفاوت در نیاز ها و خواسته های دو طرف و همچنین تفاوت در اعتقادات افراد، ضربه سنگینی به فضای ارتباطی انسان ها خواهد زد.

خانم دکترفاطمه علیزادگانی در ادامه به عوامل موفقیت یک رابطه اشاره کرد و گفت: توجه به موقعیت زمانی و مکانی مناسب برای بیان خواسته ها و همچنین آمادگی ذهنی بدون پیش داوری قبل از برقراری رابطه، بسیار مهم بوده ودر پایان تأکید کرد: سعی کنید در روابط خود از پیش داوری پرهیز کنید.