چای به، انواع شیره میوه های طبیعی بدون شکر (جایگزین نوشابه های گازدار )، سرکه های طبیعی بدون هیچ گونه افزودنی و انواع شیرینی های عیدانه از جمله محصولات ارایه شده در این غرفه می باشد.
حضور گرم عزیزان و خرید از تولیدات این بانوان گرامی قطعا موجب تقویت روحیه خودکفایی آنان خواهد بود.

خرید از تولیدات این بانوان گرامی قطعا موجب تقویت روحیه خودکفایی آنان خواهد بود.

شایان ذکر است افتتاح و تاسیس این غرفه به همت و پشتیبانی ریاست محترم بیمارستان هاشمی نژاد و محب مهر انجام شده است.
موسسه گل نرگس همیشه قدر دان زحمات آنان خواهد بود.