موسسه پیوند گل نرگس در بازارچه خیریه همسران دیپلمات های وزرات امور خارجه، حضور پیدا کرد.
در این بازارچه که با حضور بانوان سفرای کشورهای دیگر برگزار شد، محصولات کار آفرینان معرفی وعرضه شد.
گفتنی است ، این عزیزان از محصول چای بِه بسیار استقبال کردند.