در روز های پایانی تابستان طرح مثل فرزند خودم به همت خیرین عزیز موسسه گل نرگس برگزار شد.
طرح تهیه بسته های تحصیلی کودکان برای کودکانی که چشم به راه محبت های ما هستند اجرا شد.