خانم سلجوقیان رییس هیئت مدیره موسسه گل نرگس، و آقای دکتر ایرانژاد به نمایندگی از موسسه، در مقر سازمان ملل نیویورک، شرکت کردند.
گفتنی است، معرفی موسسه و اهداف آن به سایر NGO های مستقر در همایش وهمچنین بیان راهکار های مناسب و جدید برای کم کردن آسیب های اجتماعی از طریق اجرای پنل از جمله موارد مهم مورد بحث در این نشست بود.
در ادامه این مراسم غرفه محصولات تولید شده توسط زنان سرپرست خانوار با استقبال بسیار خوبی رو برو شد که چای به ازجمله مهم ترین این محصولات بود.