اتاق اصناف برای حمایت از آموزش زنان سرپرست خانوار و فراهم کردن زمینه های اشتغال پایدار و همچنین عرضه محصولات تولید شده توسط این عزیزان اعلام همبستگی و همکاری کرد.
در نشستی که در این راستا برگزار شد سرکار خانم خداداد بهمن ضمن توضیح فعالیت های موسسه برای همکاران به معرفی طرحی که به صورت پایلوت از طرف دفتر امور زنان ریاست جمهوری در موسسه خیریه در حال انجام است پرداختند.
وی در ادامه افزود: معرفی زنان خود سرپرست از سوی اصناف با ارسال نامه به موسسه خیریه پیوند گل نرگس صورت می گیرد و پس از شرکت این بانوان در کلاس ها و کسب آموزش ها ی مفید می توانند به طور مستقل در جامعه فعالیت کنند.