در سایه الطاف خداوند در شب تولد کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی (ع) به همت خیرین محترم سفره افطاری و احسان برای 120 نفر مددجوی موسسه برگزار شد .