کارگاه مادرانه توسط استاد گرامی سرکار خانم همایونیان در موسسه خیریه پیوند گل نرگس برگزار گردید .

سر فصل های این کارگاه :

  • اضطراب و ترس بصورت کاربردی
  • مزایای آموزش مهارت فرزند پروری