پس از وقوع سیل ویرانگر استان گلستان در اوایل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و احساس نیاز حضور جمعیت های مردم نهاد برای جمع آوری و تسریع در امر کمک رسانی در همان ساعات اولیه کمپینی به نام 'در کنار هم باشیم ' شکل گرفت که موسسه خیریه پیوند گل نرگس ضمن عضویت در این کمپین با اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی به یاری سیل زدگان گلستان شتافت.

این کمک ها شامل:خرید و بسته بندی اقلام خوراکی و بهداشتی، جمع آوری و ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی شامل( پک مواد غذایی متشکل از برنج ، تخم مرغ، روغن، کنسرو ، آب معدنی، چایی، خرما، قند، شکر ، ماکارونی، سویا ، لوازم بهداشتی ، پوشک بچه ،حوله،شامپو ، صابون ، مایع ظرفشویی و دستشویی، البسه ، دمپایی و پتو، حوله ، لباس و... )و همچنین اسکان موقت برخی افراد بیمار و دارای شرایط خاص در شهر گرگان بوده است.