در راستای تعامل بین سازمان هلال احمر و موسسه خیریه پیوند گل نرگس، کلاس های کمک های اولیه با مربی گری سرکار خانم بهرامی، برگزار شد .
در این کلاس مدد خواهان موسسه، آموزش های لازم را فرا گرفتند و آزمون مربوط را با نمرات بسیار عالی پشت سر گذاشتند .