با یاری خداوند متعال و با مشارکت حامیان گرانقدر موسسه خیریه گل نرگس مبلغ اهدایی، عزیزان بین خانواده های نیازمند بیماران و بانوان تحت پوشش موسسه، توزیع شد.

لازم به ذکر است مبلغ فطریه امسال در قالب بسته های برنج و ماکارونی و همچنین پول نقد در اختیار نیازمندان، قرارگرفت.

امید آنکه همگی ما در سایه پرداخت این صدقه واجب مورد رحمت پروردگار قرار بگیریم.