نمایشگاهی درمدرسه حنانه واقع در منطقه ی شهرری، برگزار شد.
در این نمایشگاه نیز محصولات خانگی سلامت ارائه و با استقبال زیادی رو برو شد .