طبق رسم هر ساله جشن نیمه شعبان با حضور مددجویان عزیز و خیرین گرامی در حسینیه خانم تهرانی، برگزار شد.
دراین مهمانی آسمانی قرآن مبین به عنوان هدیه به مددجویان، تقدیم شد .