برگزاری نمایشگاه، توسط خیریه های مختلف در بازارچه دیپلماتیک با حضور سبز مردم رو به رو شد.
موسسه پیوند گل نرگس نیز در نمایشگاه ذکر شده، با ارائه و فروش محصولات سلامت از جمله غذاهای گوناگون، چای به، معجون و شیرینی جات، توجه افراد مختلفی را به خود جلب نمود.