همانند سال های گذشته و با مشارکت حامیان محترم موسسه خیریه پیوند گل نرگس تعداد ۶۵ خانواده مدد جو سبد كالا دريافت كردند.
جهت حفظ سلامت مددجویان عزيز تحویل سبد کالای عیدانه با کنترل و رعایت موازین بهداشتی درب منازل این عزیزان انجام پذیرفت.