نمایشگاه هفته بسیج در شهر ری و در باشگاه شهید بهشتی، برگزار شد.
در این نمایشگاه محصولات خانگی سلامت، ارائه شد.