گفت گو با سرکارخانم اعظم حیدری کارشناس و مشاور خانواده

سرکارخانم اعظم حیدری در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: طرد شدن کنار گذاشته شدن از طرف فرد یا گروهی است که ما دوستشان داریم و به عبارتی توقع این کار را از آن ها نداریم.

وی ادامه داد: انسان ها در برابر طرد شدن سه دسته هستند.

اول افرادی که جبران افراطی می کنند، یعنی پیش از آنکه طرد شوند خود را از آن موقعیت جدا می کنند.دیگر آنان که مساله را انکار می کنند و در نهایت کسانی که ازبیم طرد شدن وارد رابطه نمی شوند.

این مشاور خانواده در ادامه سخنان خود به هشت مورد اشاره کرد که میزان شکنندگی در برابر طرد شدن را مشخص می کنند.

به گفته سرکار خانم حیدری، برای این که بدانید تا چه میزان در برابر طرد شدن شکننده هستید به پرسش های زیر پاسخ دهید و به پاسخ خود از یک تا صد امتیاز دهید. اگر مجموع امتیاز های شما بالای دویست بود شما انسان شکننده ای هستید.

 1. چقدر می توانید با خودتان تنها باشید؟
 2. چقدر می توانید تفریحات فردی داشته باشید؟
 3. چقدر به تأیید شدن از سوی افراد نیاز دارید؟
 4. چقدر برای انجام دادن کارهایتان نیاز به یک همراه دارید؟
 5. چقدر برای انگیزه گرفتن به دیگران نیاز دارید؟
 6. چقدر آزادی عمل خود را نادیده می گیرید تا بتوانید بقیه را راضی نگه دارید؟
 7. چقدر از حضور در جمع ترس و اضطراب دارید؟
 8. چقدر در روابط صمیمی خود دچار اضطراب، خشم و اجتناب هستید؟

وی همچنین درادامه به ۶ راهکار برای کمک به عدم شکنندگی در برابر طرد شدن، اشاره کرد که در زیر آمده است:

 1. خودمان و نقاط ضعف و قدرت خودمان را بشناسیم
 2. نقص های خود را برطرف کنیم
 3. سعی کنیم احسا س مثبتی که از جمع میگیریم در تنهایی هم قادر به حس آن باشیم
 4. با تمرین ها ی متفاوت سطح تحمل تنهایی خود را بالا ببریم
 5. نشخوار ذهنی ترس از طرد شدن را از بین ببریم
 6. سطح انتظار خود از دیگران را نه تنها کاهش دهیم بلکه کاملا از بین ببریم تا در صورت بروز مشکلات طرد شدن، شکست نخوریم