هرگاه سه مولفه در افکار شخصی تاثیر گذار باشد برچسب نگرانی به او زده می شود.

سرکار خانم شقایق هنرکار، روانشناس و از همکاران محترم خیریه گل نرگس، درابتدای گفت و گوی خود در خصوص نگرانی، با بیان این مطلب، افزود:

این سه مولفه عبارتند از آینده مدار بودن، فاجعه سازی و افکار کلامی و گفت و گو با خود.

به گفته وی نگران ی ها دو دسته هستند:  سالم و کارساز و یا ناسالم و دردسر ساز،  که بهتر است ضمن توجه به نگرانی ها ی سالم با انجام اقداماتی از نگرانی های ناسالم بکاهیم.

سرکارخانم هنرکارادامه داد: نگرانی ها به چهار شکل برما تاثیر می گذارند.

اول آنکه باعث ایجاد افکار منفی در ما می شود.دوم آنکه واکنش های ما را تحت الشعاع قرار می دهد و سعی می کنیم با رفتارهایی مانند چک کردن های پیاپی از نگرانی خود بکاهیم.

گاهی تاثیرات جسمی و فبزیولوژیک مانند خشکی دهان ویا ضربان قلب بالا برما می گذارد و در نهایت برروابط فردی ما تاثیر گذاشته و به عنوان مثال باعث می شود با همه جرو بحث های بیهوده کرده و یا صمیمیت گریز و گوشه گیر شویم.

وی در ادامه به تشریح سیستم های سمپاتیک و پاراسمپاتیک پرداخت و گفت سیستم عصبی سمپاتیک مانند پدال گازخودرو باعث برانگیختگی بدنی در ما می شود و برعکس آن، سیستم پاراسمپاتیک ما مانند ترمز خودرو عمل کرده و جلوی هیجانات مضر مارا می گیرد.

ما باید تلاش کنیم با روشهایی مانند ریلکسیشن، تنفس عمیق، تمرکز عمیق و تصویر سازی ذهنی و ...سیستم پاراسمپاتیک خود را فعال نگه داریم.

وی در پایان در خصوص چند راهکار کاهش اضطراب و نگرانی توضیحاتی داد که در ادامه می آید.

تکنیک ماشین زمان

در این روش به طور ذهنی به آینده سفر می کنیم و پیامد افکار منفی خود را تجسم کرده ویا به گذشته باز می گردیم و متوجه بیهوده بودن استرس هایمان می شویم.

تکنیک سود و زیان

در یک جدول دو ستونه سود و زیان های یک نگرانی را آنالیز می کنیم و اگر مضرات این نگرانی برای ما بیشتر از سود آن بود، سعی می کنیم آن را کنار بگذاریم.

تکنیک رویارویی با ترس ها

به عنوان مثال در این روش آب را بر روی افراد وسواسی می بندند و آن ها پس ازتحمل مدتی ناراحتی به شرایط خوگرفته و مشکلشان حل می شود.

تکنیک خود پرسشگری

با پرسش های پی در پی ازخود در مورد عاقبت و نهایت افکار نگران کننده ، نگرانی مساله برای ما کم رنگ تر خواهد شد.

تکنیک تصویر سازی

در این روش ابتدا یک محیط امن را در نظر گرفته و بعد افکار نگران کننده را روبروی ذهن خود می آوریم.

تکنیک انجام فعالیت های لذت بخش

فعالیت هایی مانند رسیدگی به خانه و یا ماشین،‌ مطالعه، تفریح با دوستان و ...منجر به کاهش سطح استرس ما خواهد بود.