نشست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با حضور معاونت محترم این مرکز، جناب آقای دکتر جوهری، برگزار شد.
در این نشست علاوه بر هم اندیشی پیرامون اجرایی شدن برنامه های اعلامی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در زمینه آموزش سمن ها براهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور ایجاد شبکه سازی سمن ها و استفاده از این ظرفیت ها، اشاره شد