حضور پر رنگ موسسه خیریه پیوند گل نرگس در جشنواره یک روزه غذای استانی و ملل توسط انجمن همسران دیپلمات های وزارت امور خارجه و با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران، برگزار شد .
در این نمایشگاه موسسه پیوندگل نرگس با حضور پر رنگ خود به ارائه محصولات غذایی سلامت و همچنین غذاهای متنوع شمالی و جنوبی پرداخت.
گفتنی است، تمامی محصولات تولید دست بانوان خودسرپرست بوده که با استقبال بسیار خوب مراجعه کنندگان روبرو شد و در عرض مدت کوتاهی تقریبا تمام محصولات به فروش رسید .
شایان ذکر است این جشنواره در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.