نمایشگاه محصولات غذایی سلامت در شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) برگزار شد.

موسسه گل نرگس نیز با شرکت در این نمایشگاه علاوه بر ارائه ی محصولات بانوان سرپرست خانوار و تولیدات سلامت، به تبیین راهبردها و اهداف موسسه، پرداخت.
شایان ذکر است، این نمایشگاه به همت جناب آقای نعیمی از مدیران ایپکو برگزار شد و محصولات موسسه گل نرگس مورد استقبال پر شکوه عزیزان قرار گرفت.