یازدهمین جشنواره کار آفرینی استان البرز با حضور جناب آقای طهائی استاندار محترم و دیگر مسئولان استان البرز، برگزارشد.
این نشست با موضوع حمایت از کار آفرینان استان البرز و معرفی بهترین های کار آفرینی در سالن میلاد، برگزار شد

حمایت از کار آفرینان استان البرز و معرفی بهترین های کار آفرینی

شایان ذکر است در پایان این مراسم جایزه ای  به ایشان اهدا شد.